Hjälpsidor för NetInsert

  Hjälpsidor hem

Välj ett område nedan. För alla andra frågor och ärenden kontakta NetInsert

Vad är villkoren för att använda NetInsert?
  Förklarar villkoren för att använda NetInserts webbkatalogtjänst.
Var ska en webbsida indexeras?
  Förklarar den geografiska uppbyggnaden av NetInsert och ger råd om vilken geografisk katalog som en webbsida kan indexeras i. En förklaring ges också till varför ett land eller en region eventuellt ännu inte finns med i NetInserts katalog.
Hur lägger man till en webbsida i katalogen?
  Förklarar steg för steg hur man lägger till en webbsida i NetInserts webbkatalog.
Vad är ett metamärke?
  Förklarar vad metamärken är för någonting och hur de används i NetInserts webbkatalog. Det förklaras också varför metamärken är nödvändiga för att kunna indexera en sida.
Hur ändrar man uppgifterna för en webbsida?
  Förklarar hur man uppdaterar presentationen av en webbsida i katalogen, samt hur man kan ändra kategori för en sida. Det förklaras även hur en sida tas bort ur katalogen.
Hur visas en webbsida i katalogen?
  Förklarar hur en länk till webbsida visas i NetInserts katalog, och vad som händer om det är problem med att ladda ner eller analysera sidan.
Hu skapar man nya underkategorier, och hur ska man välja ett ämne för en ny kategori?
  Tillhandahåller riktlinjer för att skapa nya kategorier i katalogen när en kategori är full och inte kan ta emot fler nya sidor.
Annonsera på NetInsert?
  Förklarar hur man annonserar på NetInsert.
Hur lägger man till fler sidor i katalogen?
  Förklarar hur du kan lägga till fler sidor i NetInserts webbkatalog.
Mer om NetInserts webbkatalog
  Förklarar hur NetInserts kategoriadressystem fungerar och användningen av ISO koder, regionkoder, katalogkoder, och kategorityper.
Söktjänster på Internet
  Ger en översikt över olika typer av söktjänster på Internet och förklarar varför NetInsert kan ses som ett mellanting mellan en sökmotor och en traditionell webbkatalog.
Visuell Rank ©
  Introducerar begreppet Visuell Rank och förklarar hur sökningar i NetInserts katalog ordnas efter sökordens synbarhet.
Länka till NetInsert
  Du är välkommen att länka till NetInsert. En liten banner finns också tillgänglig.
Nyheter och Press
  Senaste nytt och pressmeddelanden från NetInsert
Kommentarer
  Kommentarer och synpunkter från användare om NetInsert.


© Copyright NetInsert